Meer praktijkexperimenten, minder dikke rapporten
Opleiding & loopbaan

Zijn deskundigheid en werkervaring blijkt uit zijn diverse functies en nevenfuncties. Lokaal, nationaal en internationaal. Bestuurlijk, maar zeer zeker ook uitvoerend. Zo was hij als directeur bij Schiphol verantwoordelijk voor een innovatieve marketingstrategie die wereldwijd als voorbeeld heeft gediend voor luchthavens. Bij PGGM vocht hij tegen regelgeving gebaseerd op een te korte termijn perspectief bij de toezichthouder. Tijdens zijn vertrouwenwekkende optreden als President-directeur a.i. bij de NS heeft hij de toen verdeelde en in beroering gebrachte organisatie weer 'op de rails' gezet. Ook als directeur en voorzitter van Transport en Logistiek Nederland - destijds een zojuist gefuseerde organisatie - heeft hij laten zien te kunnen verbinden en het beste uit mensen en organisaties naar boven te kunnen halen. Hij presenteerde in internationaal verband het eerste milieurapport van de transportsector.

Loopbaan

 • Bureau Hydrografie, Koninklijke Marine, Officier, Civiel Ingenieur (Stroomatlas NL kust) (1973-’74)
 • Raadgevend Ingenieursbureau ir. K. Tamsma B.V., Projectmanager/Civiel Ingenieur (1974-’76)
 • McKinsey & Company, Senior Projectmanager (1977-’84)
 • NV Luchthaven Schiphol, Adjunct Directeur en Directeur (1984-’94)
 • Q-Media, Managing Director a.i. (1994-’95)
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN), Algemeen Directeur en Voorzitter (1995-’01)
 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie NIWO, Voorzitter (1996-’01)
 • Nederlandse Spoorwegen (NS), President-directeur a.i. (jan-jul. 2002)
 • PGGM Pensioenfonds, Voorzitter Hoofddirectie (2003-’06)

 

Karel Noordzij

Opleiding

 • Gymnasium-B diploma (Rijnlands Lyceum, Oegstgeest)
 • High School diploma (David Douglas High School, Portland Oregon, USA)
 • Technische Universiteit Delft, 1973, Civiel Ingenieur (Constructieve Waterbouw)
 • INSEAD Business School, Fontainebleau,1976/1977, Master of Business Administration

 

Huidige activiteiten o.a.

 • Lid Global Advisory Board Caux Round Table (CRT), Minneapolis/St.Paul
 • Lid Raad van Advies Stichting de Vrije Mare, Mantinge

 

Voormalige nevenfuncties o.a.

 • Lid Raad van Toezicht Springtij, congresevenement over duurzaamheid, Terschelling
 • Bestuurslid van de ‘Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, sedert 1318 te ’s-Hertogenbosch’
 • Voorzitter Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland (NDL/HIDC), Zoetermeer
 • Voorzitter Raad van Commissarissen HTM, Den Haag
 • Voorzitter Commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen, EZ-V&W
 • Lid Adviesraad Stichting Servant Leadership, Naarden
 • Lid Adviesraad ECP.NL (Platform voor eNederland), Leidschendam
 • Lid Raad voor Verkeer en Waterstaat, Den Haag
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland, Den Haag
 • Voorzitter Studie-cie van het WI van het CDA tav Milieu en Bereikbaarheid
 • Lid Raad van Commissarissen Raptim Intercontinental Travel, Tilburg
 • Werkgeverslid SER
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid Commissie Transport en Infrastructuur VNO-NCW
 • Lid Raad van Commissarissen Transport Management International (TMI), Schiphol
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Connexxion, Hilversum
 • Lid Raad van Commissarissen Holland Rail Consult, Utrecht
 • Personal Coach (top)management (certified coach MMS Institute, Amsterdam, Californië, USA)
 • Lid World Board/Bestuurslid Airports Council International
 • Lid Ledenraad van NCD (Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Aandeelhouders Miniatuurstad Madurodam
 • Voorzitter Themagroep ‘Meer doen met hetzelfde’, Perspectievennota Verkeer en Vervoer
 • Mede-initiatiefnemer en Penningmeester Stichting Nederland Distributieland
 • Lid Raad van Commissarissen Schiphol Area Development Company N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Mandema & Partners Verzekeringen B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol B.V.

 

Overig

 • Officier in de Orde van Oranje Nassau.
 • Prins Carnaval van ’s-Hertogenbosch (Oeteldonk), gedurende bijna 10 jaar
 • Drager van de Jeroen Bosch Penning van de stad ’s-Hertogenbosch
 • Ere-voorzitter Transport en Logistiek Nederland
 • Ontvanger van de 1e Logistiek Oeuvre Award
 • Erelid NDL/HIDC
 • Auteur van 'Op weg naar nieuw leiderschap – van superieure strategie naar integere cultuur', uitgeverij van Gorcum, 2012. ISBN 9789023250814, ISBN E-book 9789023250821